12/06/2015
3d-slike-cgo-katijunDragi sugra?ani i posjetitelji nae internet stranice, izgradnja upanijskog centra za gospodarenje otpadom blii se kraju. 3D slike prikazuju budu?i izgled Centra Katijun i moete ih  pogledati u naoj Galeriji, a filmovi su dostupni na You Tube kanalu tvrtke Katijun d.o.o.
05/03/2015
ishoena-okolina-dozvola-za-cgo-katijunDana 05.03.2015 - Ministarstvo zatite okolia i prirode izdalo je Rjeenje o okolinoj dozvoli za upanijski centar za gospodarenje otpadom CGO Katijun. Rijeenje okoline dozvole pogledajte OVDJE.
20/01/2015
objavljen-nacrt-rjeenja-o-okolinoj-dozvoliDana 19.01.2015. godine na stranicama Ministarstva zatite okolia i priode objavljen je Nacrt rjeenja o okolinoj dozvoli za projekt upanijskog centra za gospodarenje otpadom Katijun. Nacrt rjeenja o okolinoj dozvoli moete vidjeti OVDJE. 
21/10/2014
radovi-na-pretovarnim-stanicama-u-labinu-poreu-i-umagu  Republika Hrvatska je obvezna prema EU do kraja 2018. godine uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom. Kako bi to ostvarili, potrebno je uvesti primarnu selekciju otpada, sanirati sva postoje?a odlagalita otpada, te izgraditi regionalne/upanijske centre za gospodarenje otpadom i pretovarne stanice kao to je slu?aj u naoj upaniji.   upanijski centar za gospodarenje otpadom Katijun, je u dubokoj fazi izgradnje, no da bi sustav zaivio,...
11/07/2014
zapoela-izgradnja-pretovarne-stanice-umag-na-lokaciji-donji-picudoDana 09.07.2014. zapo?ela gradnja prve od est planiranih pretovarnih stanica u Istarskoj upaniji. Gradilite na lokaciji Dinji Picudo sve?ano je otvorio Ministar zatite okolia i prirode Mihael Zmajlovi?, direktor Fonda za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost Sven Muller i i umaki gradona?elnik Vili Bassanese. Osim Centra za gospodarenje otpadom Katijun i pretovarne stanice sastavni su dio sustava za gospodarenje otpadom, koji se uspostavlja u ...
09/05/2014
odrano-javno-izlaganje-okolina-dozvolaJavna rasprava o Stru?noj podlozi za isho?enje okoline dozvole za postrojenje upanijskog centra za gospodarenje otpadom Katijun u Puli   U sklopu javne rasprave o Stru?noj podlozi za isho?enje okoline dozvole za postrojenje upanijskog centra za gospodarenje otpadom Katijun u Puli dana 7. svibnja 2014. godine odrano je javno izlaganje.   Predstavnici operatera, tvrtke Katijun d.o.o. iz Pule i predstavnici izra?iva?a dokumentacije, tvrtke IP...
09/04/2014
javna-rasprava-okolina-dozvolaUpravni odjel za odrivi razvoj Istarske upanije, Odsjek za zatitu okolia i prirode objavio je javnu raspravu o Stru?noj podlozi za isho?enje okoline dozvole za postrojenje upanijskog centra za gospodarenje otpadom Katijun u Puli. Javna rasprava otvorena je u trajanju od 30 dana od 17. travnja do 17. svibnja2014. godine, a javno izlaganje odrati ?e se 7. svibnja 2014. godine u Puli u Gradskoj pala?i , Forum 1 s po?etkom u 18 sati.
10/01/2014
cgo-katijun-ishodio-i-zadnju-potrebnu-graevinsku-dozvolu10.01.2014. Ministarstvo zatite okolia i prirode izdalo je priop?enje kako je upanijski centar za gospodarenje otpadom Katijun ishodio zadnju potrebnu gra?evinsku dozvolu.     'Ponosni smo to je upanijski centar za gospodarenje otpadom Katijun ishodio i zadnju potrebnu gra?evinsku dozvolu. Ovime smo uli u zavrnu fazu realizacije centra Katijun koji bi s  radom trebao zapo?eti u drugoj polovni 2014. godine.' rekla je Vesna Duki?,...
19/07/2013
ministar-zmajlovi-posjetio-gradilite-upanijskog-centra-za-gospodarenje-otpadom-katijun19. srpanj.2013. - Ministar zatite okolia i prirode Mihael Zmajlovi? posjetio lokaciju gradilita upanijskog centra za gospodarenje otpadom 'Katijun'.   Ministru su se u posjetu pridruili ef Predstavnitva Europske komisije u Republici Hrvatskoj Branko Bari?evi?, istarski upan Valter Flego, predsjednik Fonda za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost (FZOEU) Dinko Poli? te zamjenik ministra Hrvoje Dokoza  te predstavnici Gr?kog veleposlanstva....
26/06/2013
objavljen-natjeaj-za-nabavu-opreme-cgo-katijun26. lipnja 2013. godine - na stranicama Europske Unije i web stranici Fonda za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost objavljen je natje?aj za Nabavu opreme za CGO Katijun, Istarska upanija. Za vie informacija kliknite gore na IPA NATJE?AJI.
05/06/2013
odran-drugi-zeleni-forumDrugi Zeleni forum o zatiti okolia u Istri odran je danas u Puli u organizaciji tvrtke Katijun d.o.o. Forum je okupio predstavnike Ministarstva zatite okolia i prirode, Fonda za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost, Istarske upanije, Grada Pule, poslovne subjekte, predstavnike istarskih komunalnih tvrtki i nevladinih organizacija s ciljem odravanja kontinuiteta konstruktivnog dijaloga o gospodarenju otpadom i zatiti okolia u Istarskoj upaniji. Na ...
24/05/2013
odran-seminar-za-komunalne-tvrtkeU organizaciji tvrtke Katijun d.o.o. u prostorima Hrvatske gospodarske komore upanijske komore Pula odran je seminar za istarska komunalna poduze?a o odrivim rjeenjima u podru?ju gospodarenja otpadom. Na seminaru su sudjelovala komunalna poduze?a: 6. maj (Umag), Albane (Medulin), Prvi maj (Labin), Usluga (Pazin), Park (Buzet), Komunalni servis (Rovinj), Usluga Pore? (Pore?) te Pula Herculanea (Pula). Direktorica tvrtke Katijun d.o.o. Vesna Duki? prezentirala je...
24/05/2013
sastanak-tvrtke-katijun-s-komunalnim-poduzeima-o-buduem-gospodarenju-otpadom-u-istri24. svibnja 2013 godine Odran sastanak tvrtke Katijun s komunalnim poduze?ima o budu?em gospodarenju otpadom u Istri Pula, 24. svibnja 2013. U organizaciji tvrtke Katijun d.o.o. u prostorima  Hrvatske gospodarske komore upanijske komore Pula odran je seminar za istarska komunalna poduze?a o odrivim rjeenjima u podru?ju gospodarenja otpadom. Na seminaru su sudjelovala komunalna poduze?a: 6. maj (Umag), Albane (Medulin), Prvi maj (Labin), Usluga (Pa...
07/05/2013
odran-seminar-za-poslovnu-zajednicu7. svibnja 2013 godine Odran seminar za poslovnu zajednicu Tvrtka Katijun d.o.o. Pula u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom upanijskom komorom Pula organizirala je konferenciju za medije i seminar za poslovnu zajednicu o odrivim rjeenjima u podru?ju gospodarenja otpadom. Uz organizatore seminara, aktivnosti povezane s gospodarenjem otpadom i odrivim razvojem predstavili su Ljiljana Dravec, voditeljica Odsjeka za zatitu prirode i okolia, Upravnog ...
05/06/2012
odran-prvi-zeleni-forum05. lipnja 2012 godine Odran prvi Zeleni forum Povodom Svjetskog dana zatite okolia u prostorijama Zajednice Talijana (Comunita Italiana) u Pulskom Circolu odran skup pod nazivom Zeleni forum. Ovaj skup u organizaciji tvrtke Katijun d.o.o zamiljen je kao otvoren, konstruktivan dijalog o gospodarenju otpadom i zatiti okolia u Istarskoj upaniji izme?u predstavnika Ministarstva zatite okolia i prirode, Fonda za zatitu okolia i energetsku u?inkovit...
20/04/2012
katijun-doo-organizirao-kreativne-radionice-za-najmlaeDana 20 travnja 2012 godine S ciljem obiljeavanja Dana planeta Zemlje i podizanja svijesti o potrebi pravilnog postupanja s otpadom tvrtka Katijun d.o.o iz Pule organizirala je tijekom travnja niz kreativnih radionica u osnovnim kolama Istarske upanije. Radionice su organizirane u sklopu IPA projekta Europske unije Odnosi s javno?u za upanijski centar za gospodarenje otpadom Katijun, Istarska upanija. Kreativne radionice odrane su u Osnovnoj koli Vid...
17/01/2012
potpisani-ugovori-o-zajmu-izmeu-ministarstva-financija-i- Dana 17 sije?nja 2012 godine u Ministarstvu financija sve?ano su potpisani Ugovori o zajmu izme?u Ministarstva financija i jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave (grada ibenika, Istarske upanije, Primorsko-goranske upanije, grada Rijeke i Ekoplus d.o.o.) za financiranje EU projekata. Sufinanciranje se vri iz predpristupnih programa ISPA i IPA a za projekte: RCGO Bikarac, CGO Katijun i CGO Mari?ina. Vie ....
19/12/2011
potpisan-ugovor-o-radovima-na-projektu-cgo-katijun Dana 19 prosinca 2011 godine u prostorijama Istarske upanije potpisan je Ugovor o izvo?enju gra?evinskih radova na upanijskom centru za gospodarenje otpadom (CGO) Katijun u Istarskoj upaniji. Radi se o ugovoru u sklopu Operativnog programa Zatita okolia 2007.-2011. koji se provodi kroz pretpristupni program IPA.   Vrijednost ugovora je 29,2 milijuna EUR, a potpisali su ga Delegacija Europske unije u RH, Fond za zatitu okolia i e...
25/07/2011
istraivanje-javnog-mnijenja-o-upanijskom-centru-za-gospodarenje-otpadom-katijun 25 srpnja 2011 godine - Obavijetavamo vas da ?e se tijekom mjeseca srpnja i kolovoza provoditi istraivanje javnog mnijenja o upanijskom centru za gospodarenje otpadom Katijun U okviru projekta Europske unije Odnosi s javno?u za Centar za gospodarenje otpadom Katijun (CGO) u Istarskoj upaniji tijekom srpnja i kolovoza provest ?e se istraivanje javnog mnijenja kako bi se utvrdila razina informiranosti te stavovi stanovnika Istre o izgradnji upanijsk...