Javna objava projekta

PLAN NABAVENaziv naru?itelja: KATIJUN d.o.o. Pula


Godina: 2019


Rbr Evidencijski broj nabave Predmet nabave Broj?ana oznaka premeta nabave iz CPV-a Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) Vrsta postupka (uklju?uju?i jednostavne nabave) Posebni reim nabave Predmet podijeljen na grupe Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum Planirani po?etak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma Vrijedi od Vrijedi do Napomena Status promjene

1 OO-OS-1/2019 Uredski materijal, tinte i toner 22110000-4 130.000,00 Otvoreni postupak
NE Ugovor 1. kvartal 2019. 1 godina 31.01.2019
Zajedni?ka nabava. Postupak provodi Grad Pula.

2 OO-OS-2/2019 Usluge osiguranja 66510000-8 3.600.000,00 Otvoreni postupak
DA Okvirni sporazum 1. kvartal 2019. 4 godine 31.01.2019
Zajedni?ka nabava. Postupak provodi Grad Pula.

3 OO-MV-1/2019 Usluge tjelesne zatite (zatitarske usluge) 79710000-4 500.000,00 Usluge iz dodatka II.B/II (obrana i sigurnost)
NE Ugovor 1. kvartal 2019. 1 godina 31.01.20194 OO-JN-1/2019 Higinenski potroni materijal - papirna galanterija 33760000-5 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
do 31.12.2019. 31.01.20195 OO-JN-2/2019 Higijenski potroni materijal - komercijalna i profesionalna sredstva za ?i?enje, sapuni 39830000-9 25.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
do 31.12.2019. 31.01.20196 OO-JN-3/2019 Odravanje fotokopirnih ure?aja - CANON 50313200-4 39.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
do 31.12.2019. 31.01.20197 OO-JN-4/2019 Odravanje fotokopirnih ure?aja - RICOH 50313200-4 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
do 31.12.2019. 31.01.20198 OO-JN-5/2019 Najam prostora za bazu podataka automatske mjerne postaje za mjerenje kvalitete zraka 72267000-4 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
do 31.12.2019. 31.01.20199 OO-JN-6/2019 Knjigovodstvene usluge i savjetovanje 79210000-9 145.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201910 OO-JN-7/2019 Usluge kontrolinga 79210000-9 24.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
do 31.12.2019. 31.01.201911 OO-JN-8/2019 Usluga revizije 79212000-3 45.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
do 31.03.2020. 31.01.201912 OO-JN-9/2019 Usluge vjeta?enja 71319000-7 69.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
do 31.12.2019. 31.01.201913 OO-JN-10/2019 Odvjetni?ke usluge - prijevoz i zbrinjavanje otpada 79100000-5 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
do 31.12.2019. 31.01.201914 OO-JN-11/2019 Odvjetni?ke usluge - zastupanje 79100000-5 99.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
do 31.12.2019. 31.01.201915 OO-JN-12/2019 Usluge savjetovanja u podru?ju javne nabave 71800000-6 45.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
do 31.12.2019. 31.01.201916 OO-JN-13/2019 Usluga savjetovanja i analize - cijena usluge vezano za Projekt CGO 79212100-4 199.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
do 31.12.2019. 31.01.201917 OO-JN-14/2019 Usluga - savjetovanje - bioreaktorska ploha 71300000-1 199.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
do 31.12.2019. 31.01.201918 OO-JN-15/2019 Usluga - savjetovanje u podru?ju gospodarenja otpadom i zatita okolia 90711100-5 36.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
do 31.12.2019. 31.01.201919 OO-JN-16/2019 Usluga savjetovanja - zatita osobnih podataka (GDPR) 79111000-5 50.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
do 31.12.2019. 31.01.201920 OO-JN-17/2019 Usluga - porezno savjetovanje 79221000-9 55.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
do 31.12.2019. 31.01.201921 OO-JN-18/2019 Topli napitci 15860000-4 35.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
do 31.12.2019. 31.01.201922 OO-JN-19/2019 Ukapljeni naftni plin (UNP) 09120000-6 69.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201923 OO-JN-20/2019 Usluga ?i?enja uredskih prostorija 90910000-9 84.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
do 31.12.2019. 31.01.201924 TO-VV-1/2019 Opskrba elekri?nom energijom 09310000-5 1.306.500,00 Otvoreni postupak
NE Ugovor 1. kvartal 2019. 1 godina 31.01.201925 TO-VV-2/2019 Zbrinjavanje otpadne vode iz UPOV - koncentrat 90513500-1 3.000.000,00 Otvoreni postupak
NE Ugovor 1. kvartal 2019. 1 godina 31.01.201926 TO-VV-3/2019 Redovno i interventno strojarsko odravanje MBO postrojenja 45259000-7 2.500.000,00 Otvoreni postupak
NE Ugovor 4. kvartal 2019. 1 godina 31.01.201927 TO-VV-4/2019 Usluga zbrinjavanja goriva iz otpada - bale 90510000-5 4.026.000,00 Otvoreni postupak
NE Ugovor 1. kvartal 2019. 1 godina 31.01.201928 TO-VV-5/2019 Pogonsko gorivo za vozila i radne strojeve - diesel i benzin 09100000-0 2.479.000,00 Otvoreni postupak
NE Ugovor 1. kvartal 2019. 1 godina 31.01.201929 TO-VV-6/2019 Radovi - Optimizacija Projekta CGO Katijun 45233000-9 15.991.000,00 Otvoreni postupak
NE Ugovor 1. kvartal 2019. 1 godina 28.02.2019
I izmjena i dopuna Izmijenjena

TO-VV-6/2019 Radovi - Optimizacija Projekta CGO Katijun 45233000-9 16.190.000,00 Otvoreni postupak
NE Ugovor 1. kvartal 2019. 1 godina 31.01.2019 28.02.2019


30 TO-MV-1/2019 Pra?enje stanja okolia (zrak) 90711500-9 410.800,00 Otvoreni postupak
NE Ugovor 1. kvartal 2019. 1 godina 31.01.201931 TO-MV-2/2019 Zatitna (UV) folija za gorivo iz otpada 44174000-0 930.000,00 Otvoreni postupak
NE Ugovor 1. kvartal 2019. 1 godina 31.01.201932 TO-MV-3/2019 ica i materijal za baliranje goriva iz otpada 44333000-3 675.000,00 Otvoreni postupak
NE Ugovor 1. kvartal 2019. 1 godina 31.01.201933 TO-MV-4/2019 Sustav analize i korekcije kalori?nosti goriva iz otpada 45233000-9 800.000,00 Otvoreni postupak
NE Ugovor 3. kvartal 2019. 1 godina 31.01.201934 TO-MV-5/2019 Tehni?ki pregledi (redovni i periodi?ni) i registracije osobnih vozila, teglja?a, kamiona i poluprikolica 71631200-2 268.000,00 Otvoreni postupak
NE Ugovor 1. kvartal 2019. 1 godina 31.01.201935 TO-MV-6/2019 Najam samokompaktiraju?a poluprikolica za prijevoz komunalnog otpada 71631200-2 390.000,00 Otvoreni postupak
NE Ugovor 3. kvartal 2019. 1 godina 31.01.201936 TO-MV-7/2019 Najam samoistovarna poluprikolica za prijevoz tereta 71631200-2 350.000,00 Otvoreni postupak
NE Ugovor 2. kvartal 2019. 1 godina 31.01.201937 TO-JN-1/2019 Sigurnosna i zatitna oprema 18143000-3 48.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 28.02.2019
I izmjena i dopuna Izmijenjena

TO-JN-1/2019 Sigurnosna i zatitna oprema 18143000-3 68.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019 28.02.2019


38 TO-JN-2/2019 Specijalni zatitni sustavi i pomagala za rad u plinskim i EX zonama 18143000-3 67.700,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201939 TO-JN-3/2019 Radna i zatitna odje?a 18110000-3 60.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 28.02.2019
I izmjena i dopuna Izmijenjena

TO-JN-3/2019 Radna i zatitna odje?a 18110000-3 40.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019 28.02.2019


40 TO-JN-4/2019 Radna i zatitna obu?a 18830000-6 36.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201941 TO-JN-5/2019 Rezervni dijelovi i potroni materijal za elektri?ne sustave (agregati,vanjska rasvjeta) 31230000-7 176.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201942 TO-JN-6/2019 Pisa?i i skeneri 30232100-5 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201943 TO-JN-7/2019 Ra?unala i ra?unalna oprema 30210000-4 21.440,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201944 TO-JN-8/2019 Usluga odravanja SCADA sustava ISS-OMS-MMS-WWTP-WB_HMOT proizvo?a?a HELLAS MOTION 48150000-4 120.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201945 TO-JN-9/2019 Usluge izrade promi?benih materijala 22462000-6 45.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201946 TO-JN-10/2019 Stru?ne ekspertize 71319000-7 25.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201947 TO-JN-11/2019 Usluga provo?enja dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i suzbijanje nepoeljne vegetacije 90920000-2 132.660,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201948 TO-JN-12/2019 Nadogradnja sigurnosnog sustava automatskog ulaza/izlaza 45233000-9 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201949 TO-JN-13/2019 Mobilni usitnjiva? i usisiva? frakcija 34144700-5 198.400,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201950 TO-JN-14/2019 Elektri?ni industrijski transporter 34113300-5 197.800,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201951 TO-JN-15/2019 Najam - Komunalna ?istilica 34144700-5 120.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201952 TO-JN-16/2019 Automatski defibrilator 33182100-0 20.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201953 TO-JN-17/2019 Redovno i interventno odravanje automatske mjerne postaje 45259000-7 198.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201954 TO-JN-18/2019 Usluga revitalizacije mikrobioloke flore biofiltra 77000000-0 46.766,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201955 TO-JN-19/2019 Uvo?enje i odravanje ISO 9001 sustava upravljanja kvalitetom 71731000-1 67.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201956 TO-JN-20/2019 Izrada operativnih akata u podru?ju zatite okolia i radne okoline 90700000-4 65.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201957 TO-JN-21/2019 Uvo?enje i odravanje ISO 14001 sustava upravljanja okoliem 71731000-1 55.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201958 TO-JN-22/2019 Uvo?enje i odravanje ISO 26000 drutvena odgovornost 71731000-1 48.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201959 TO-JN-23/2019 Uvo?enje i odravanje ISO 45001 Sustavi upravljanja zatitom zdravlja i sigurnosti pri radu 71731000-1 45.400,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201960 TO-JN-24/2019 Uvo?enje i odravanje ISO 50001 - Upravljanje energijom 71731000-1 45.225,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201961 TO-JN-25/2019 Odvoz, oporaba i zbrinjavanje otpada 90520000-8 137.850,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201962 TO-JN-26/2019 Zbrinjavanje vlastitog otpada - mulj 90513900-5 120.660,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201963 TO-JN-27/2019 Zbrinjavanje vlastitog otpada - (praina, pjesak) 90520000-8 67.600,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201964 TO-JN-28/2019 Zbrinjavanje vlastitog otpada - biomasa 90520000-8 65.340,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201965 TO-JN-29/2019 Laboratorijska ispitivanja - emisija u okoli (zrak) 71600000-4 186.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201966 TO-JN-30/2019 Usluga analize goriva iz otpada (klasifikacija, procesni parametri) 71600000-4 134.100,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201967 TO-JN-31/2019 Laboratorijska ispitivanja voda (emisije, okoli, procesne) 71600000-4 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201968 TO-JN-32/2019 Laboratorijsko ispitivanje otpada - neopasni 71600000-4 39.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201969 TO-JN-33/2019 Laboratorijsko ispitivanje otpada - opasni 71600000-4 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201970 TO-JN-34/2019 Izobrazba (gospodarenje otpadom, upravljanje kvalitetom i dr.) 90713000-8 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201971 TO-JN-35/2019 Projektiranje i uspostava sustava gospodarenja otpadom 72212000-4 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201972 TO-JN-36/2019 Generator vodika za automatsku mjernu postaju 42980000-9 68.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201973 TO-JN-37/2019 Maziva i masti 09210000-4 158.730,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201974 TO-JN-38/2019 Metalna galanterija 44530000-4 40.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201975 TO-JN-39/2019 Elektrotehni?ki alati 42652000-1 42.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019 25.03.2019


76 TO-JN-40/2019 Strojarski alati 44510000-8 42.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019 25.03.2019


77 TO-JN-41/2019 Sitan inventar 42676000-5 38.525,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201978 TO-JN-42/2019 Redovno i interventno odravanje frekvencijkih regulatora i pretvara?a 45259000-7 195.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201979 TO-JN-43/2019 Redovno i interventno odravanje srednjenaponskih elektroenergetskih sustava 45259000-7 168.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201980 TO-JN-44/2019 Redovno i interventno odravanje sklopne tehnike 45259000-7 165.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201981 TO-JN-45/2019 Redovno i interventno odravanje upravlja?ke opreme 45259000-7 160.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201982 TO-JN-46/2019 Redovno i interventno odravanje sustava zatite od prenapona 45259000-7 135.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201983 TO-JN-47/2019 Redovno i interventno odravanje mikroprocesorske opreme 45259000-7 187.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201984 TO-JN-48/2019 Redovno i interventno odravanje trafostanice 45259000-7 65.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201985 TO-JN-49/2019 Redovno i interventno odravanje sustava kompenzacije u elektroenergetskoj mrei 50532000-3 68.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201986 TO-JN-51/2019 Redovno i interventno odravanje PLC kontrolera i upravlja?kih sklopova 50312610-4 185.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201987 TO-JN-52/2019 Odravanje hortikulture i vanjskih zelenih povrina 77310000-6 195.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201988 TO-JN-53/2019 Usluga ?i?enja vanjskih povrina 90910000-9 56.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201989 TO-JN-54/2019 Redovno i interventno odravanje sustava vatrodojave 71600000-4 69.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201990 TO-JN-55/2019 Redovno i interventno odravanje aspiracijskog sustava 71600000-4 45.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201991 TO-JN-56/2019 Redovno i interventno odravanje opreme za rad u exsplozivnoj atmosferi 45259000-7 68.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201992 TO-JN-57/2019 Redovni i izvanredni pregledi i ispitivanja u podru?ju zatite na radu 98342000-2 65.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201993 TO-JN-58/2019 Redovni i izvanredni pregledi i ispitivanja u podru?ju zatite od poara 73430000-5 60.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201994 TO-JN-59/2019 Redovno i interventno odravanje visokotla?nih ure?aja za ?i?enje 45259000-7 56.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201995 TO-JN-60/2019 Redovno i interventno odravanje hidrauli?nih sustava 45259000-7 49.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201996 TO-JN-61/2019 Redovno i interventno odravanje klimatizacijskih sustava 45259000-7 43.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201997 TO-JN-62/2019 Redovno i interventno odravanje vanjske rasvjete 50232000-0 42.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201998 TO-JN-63/2019 Redovno i interventno odravanje ure?aja za pranje podvozja 45259000-7 36.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.201999 TO-JN-64/2019 Redovno i interventno odravanje diesel agregata i motor-generatora 50532300-6 35.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019100 TO-JN-65/2019 Redovno i interventno odravanje komunalnih strojeva 45259000-7 28.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019101 TO-JN-66/2019 Odravanje ra?unalnog sustava i opreme 50312000-5 24.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019102 TO-JN-67/2019 Redovno i interventno odravanje sustava tehni?ke zatite (videonadzora), alarmnog sustava i kontrole ulaza 45259000-7 24.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019103 TO-JN-68/2019 Pregled Ex - eksplozivno ugroenog prostora 98342000-2 45.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019104 TO-JN-69/2019 Biomasa za biofiltere 03417000-6 190.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019105 TO-JN-70/2019 Ulja 09210000-4 198.650,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019106 TO-JN-71/2019 Potroni materijal lindner drobilice - Lindner noevi 43414000-8 68.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019107 TO-JN-72/2019 Potroni materijal lindner drobilice - sita 43414000-8 65.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019108 TO-JN-73/2019 Rezervni dijelovi za tre?i stupanj obrade otpada (mehani?ka obrada) 34320000-6 63.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019109 TO-JN-74/2019 Potroni materijal za tre?i stupanj obrade otpada (mehani?ka obrada) 34320000-6 62.900,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019110 TO-JN-75/2019 Rezervni dijelovi za prvi stupanj obrade otpada (prijem otpada) 34320000-6 62.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019111 TO-JN-76/2019 Potroni materijal za prvi stupanj obrade otpada (prijem otpada) 34320000-6 61.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019112 TO-JN-77/2019 Potroni materijal za drugi stupanj obrade otpada (biosuenje i stabilizacija otpada) 34320000-6 59.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019113 TO-JN-78/2019 Rezervni dijelovi za drugi stupanj obrade otpada (biosuenje i stabilizacija otpada) 34320000-6 57.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019114 TO-JN-79/2019 Redovno i interventno odravanje specijalnih hidrauli?kih sklopova za MBO postrojenje 45259000-7 127.700,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 28.02.2019
I izmjena i dopuna Izmijenjena

TO-JN-79/2019 Redovno i interventno odravanje specijalnih hidrauli?kih sklopova za MBO postrojenje 45259000-7 197.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019 28.02.2019


115 TO-JN-80/2019 Usluga procesnog ?i?enja postrojenja 90910000-9 190.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019116 TO-JN-81/2019 Redovno i interventno odravanje sustava izmjenjiva?a topline - hladnjaka 50730000-1 69.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019117 TO-JN-82/2019 Redovno i interventno odravanje mosnih kranova 45259000-7 68.800,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019118 TO-JN-83/2019 Redovno i interventno odravanje procesnih graba 45259000-7 68.800,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019119 TO-JN-84/2019 Redovno i interventno odravanje podiznih ?lankastih vrata 50530000-9 68.700,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019120 TO-JN-85/2019 Redovno i inerventno odravanje i ?i?enje sustava ventilacije 39563530-0 182.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019121 TO-JN-86/2019 Redovno i interventno odravanje primarnog usitnjiva?a METSO 45259000-7 68.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019122 TO-JN-87/2019 Redovno i intervento odravanje hidrostanice, deluge sustava, hidrantske mree i sustava novec plina 35111500-0 68.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019123 TO-JN-88/2019 Usluga odravanja informati?kog upravlja?kog sustava kranova proizvo?a?a VALTORTA 48150000-4 68.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019124 TO-JN-89/2019 Usluga odravanja informati?kog upravlja?kog sustava mehani?ke obrade proizvo?a?a STADLER 48150000-4 68.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019125 TO-JN-90/2019 Usluga odravanja informati?kog upravlja?kog sustava bioloke obrade proizvo?a?a HERHOF 48150000-4 67.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019126 TO-JN-91/2019 Redovno i interventno odravanje irokospektralnih detektora PVC frakcije 45259000-7 68.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019127 TO-JN-92/2019 Redovno i interventno odravanje IFE strojeva i opreme 45259000-7 67.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019128 TO-JN-93/2019 Reparaturno zavarivanje i navarivanje usitnjiva?a 45262680-1 67.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019129 TO-JN-94/2019 Redovno i interventno odravanje zra?nog separatora za teku i laku frakciju 45259000-7 66.700,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019130 TO-JN-95/2019 Redovno i interventno odravanje sustava za bioloku stabilizaciju 45259000-7 65.800,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019131 TO-JN-96/2019 Redovno i interventno odravanje traka i transportera 45259000-7 64.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019132 TO-JN-97/2019 Redovno i interventno odravanje balirke 45259000-7 60.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019133 TO-JN-98/2019 Redovno i interventno odravanje kompresorske stanice 50531300-9 60.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019134 TO-JN-99/2019 Interventno odravanje i popravljanje kontejnera 45421160-3 58.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019135 TO-JN-100/2019 Redovno i interventno odravanje rashladnog tornja 50730000-1 45.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019136 TO-JN-101/2019 Redovno i interventno odravanje ovlaiva?a, ispirava?a i deodoriranje otpadnih plinava 45259000-7 44.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019137 TO-JN-102/2019 Redovno i interventno odravanje biofiltera 50530000-9 41.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019138 TO-JN-103/2019 Redovno i interventno odravanje motalice bala goriva iz otpada 45259000-7 40.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019139 TO-JN-104/2019 Sanacija ote?enih dijelova uspinog lijevka i nastranjice 45421160-3 24.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019140 TO-JN-105/2019 Stru?na izobrazba u podru?ju obrade otpada 80530000-8 38.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019141 TO-JN-106/2019 Sustav procesnog videonadzora 32323500-8 46.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019142 TO-JN-107/2019 Rolo kontejneri od 24 do 30 m3 34221000-2 53.440,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019143 TO-JN-108/2019 Mali kontejneri od 1 do 5 m3 34221000-2 35.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019144 TO-JN-109/2019 Kemikalije za tehnoloke procese 24964000-9 130.650,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019145 TO-JN-110/2019 Glicerol za dohranu aktivnog mulja 24964000-9 68.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019146 TO-JN-111/2019 Aktivni mulj za bioloku obradu 24954000-6 40.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019147 TO-JN-112/2019 Rezervni i potroni dijelovi za UPOV pumpe i mijealice 34320000-6 171.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019148 TO-JN-113/2019 Rezervni i potroni dijelovi za boostere u distribuciji voda 34320000-6 67.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019149 TO-JN-114/2019 Rezervni dijelovi i potroni materijal za mjera?e i instrumentaciju na UPOV-u 34320000-6 46.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019150 TO-JN-115/2019 Regulacijska oprema za UPOV postrojenje 34320000-6 45.560,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019151 TO-JN-116/2019 Rezervni dijelovi i potroni materijal za sustav vodovoda i kanalizacije 34320000-6 39.530,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019152 TO-JN-117/2019 Rezervni dijelovi za tre?i stupanj obrade otpadnih voda 34320000-6 35.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019153 TO-JN-118/2019 Senzorska oprema za UPOV postrojenje 34320000-6 25.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019154 TO-JN-119/2019 Potroni materijal za tre?i stupanj obrade otpadnih voda 34320000-6 25.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019155 TO-JN-120/2019 Rezervni dijelovi za prvi stupanj obrade otpadnih voda 34320000-6 25.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019156 TO-JN-121/2019 Rezervni i potroni dijelovi za reverzne osmoze i popratne opreme marke Wherle 34320000-6 24.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019157 TO-JN-122/2019 Redovno i interventno odravanje pumpi, motora, mijealica na UPOV-u i distribuciji voda 45259100-8 168.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019158 TO-JN-123/2019 Redovno i interventno odravanje opreme za distribuciju vode 45259100-8 133.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019159 TO-JN-124/2019 Odravanje i ?i?enje separatora ulja i masti 90733000-4 124.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019160 TO-JN-125/2019 Redovno i interventno odravanje Wehrle reverznih osmoza i popratne opreme na UPOV-u 45259100-8 31.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019161 TO-JN-126/2019 Redovno i interventno odravanje jedinica za pro?i?avanje zraka (aktivni ugljen) na UPOV-u 45259100-8 46.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019162 TO-JN-127/2019 Usluge ispitivanja i provjere kalibracije mjera?a i instrumentacije 50433000-9 39.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019163 TO-JN-128/2019 Usluga ?i?enja cjevovoda 90733000-4 68.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019164 TO-JN-129/2019 Stru?na izobrazba u podru?ju pro?i?avanja otpadnih voda 80530000-8 38.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019165 TO-JN-130/2019 Skladina oprema za kemikalije 44614300-0 180.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019166 TO-JN-131/2019 Separator ulja i masti za praonu podvozja 42910000-8 135.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019167 TO-JN-132/2019 Kameni agregat - ljunak za sustav otplinjavanja odlagalita 44912000-6 131.655,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019168 TO-JN-133/2019 Dnevne pokrivke za odlagalita za neopasni otpad 44912000-6 131.320,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019169 TO-JN-134/2019 Privremene procesne i dnevne pokrivke bioreaktorskog odlagalita 44174000-0 131.320,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019170 TO-JN-135/2019 Potroni materijal za odlagalita 14210000-6 130.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019171 TO-JN-136/2019 Gra?evinske frakcije za odlagalite za neopasni otpad 44912000-6 56.960,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 28.02.2019
I izmjena i dopuna Izmijenjena

TO-JN-136/2019 Gra?evinske frakcije za odlagalite za neopasni otpad 44912000-6 125.960,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019 28.02.2019


172 TO-JN-137/2019 Materijal i rezervni dijelovi za opremu bioreaktora 38431100-6 123.280,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019173 TO-JN-138/2019 Materijal za sustav otplinjavanja bioreaktora 39340000-7 46.230,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019174 TO-JN-139/2019 Materijal za sustav navodnjavanja bireaktora 31711400-7 42.880,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019175 TO-JN-140/2019 Materijal i rezervni dijelovi za opremu odlagalita za neopasni otpad 38431100-6 39.530,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019176 TO-JN-141/2019 Monitoring odlagalita za neopasni otpad - sljeganje tijela odlagalita 90711500-9 117.250,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019177 TO-JN-142/2019 Monitoring za bioreaktorsko odlagalite - procesni parametri 90711500-9 117.250,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019178 TO-JN-143/2019 Usluga zbrinjavanja/skladitenja goriva iz otpada - rasuto 90510000-5 195.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019179 TO-JN-144/2019 Usluge geodetskih mjerenja i geodetskog 3D snimanja odlagalinih ploha 71355000-1 40.200,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019180 TO-JN-145/2019 Aditivi i potrone teku?ine za vozila i radne strojeve 24957000-7 69.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019181 TO-JN-146/2019 Rezervni hidrauli?ni dijelovi za poluprikolice 34330000-9 127.300,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019182 TO-JN-147/2019 Rezervni hidrauli?ni dijelovi za radne strojeve 34330000-9 127.300,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019183 TO-JN-148/2019 Potroni materijal za teretna vozila 34330000-9 69.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019184 TO-JN-149/2019 Rezervni dijelovi za buldozer marke LIEBHERR 34330000-9 69.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019185 TO-JN-150/2019 Rezervni dijelovi za drobilicu marke ROCKSTER 34330000-9 69.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019186 TO-JN-151/2019 Rezervni dijelovi za teretna vozila (pogonski, ko?ioni, hidrauli?ni i pneumatski sustavi) 34330000-9 60.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019187 TO-JN-152/2019 Elektri?ni i elektroni?ki sklopovi i dijelovi za teretna vozila 34330000-9 44.756,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019188 TO-JN-153/2019 Rezervni dijelovi za kompaktor marke BOMAG 34330000-9 55.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019189 TO-JN-154/2019 Rezervni dijelovi za rovokopa? marke LIEBHERR 34330000-9 55.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019190 TO-JN-155/2019 Rezervni dijelovi za utovariva?-rovokopa? marke JCB 34330000-9 52.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019191 TO-JN-156/2019 Potroni materijal za radne strojeve 34330000-9 56.630,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019192 TO-JN-157/2019 Gume za teretna vozila (kamione, teglja?e i poluprikolice) 34352000-9 198.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019193 TO-JN-158/2019 Gume za osobna vozila 34352000-9 25.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019194 TO-JN-159/2019 Redovno i interventno odravanje podvozja poluprikolica za prijevoz otpada 34139000-0 198.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019195 TO-JN-160/2019 Redovno i interventno odravanje hidrauli?kig sustava poluprikolica 42121400-7 195.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019196 TO-JN-161/2019 Redovno i interventno odravanje elektri?nih i upravlja?kih sustava na kamionima marke IVECO 42961000-0 190.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019197 TO-JN-162/2019 Autokaroserske i bravarske usluge za poluprikolice 50112110-7 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019198 TO-JN-163/2019 Autokaroserske i limarske usluge na kamionima 50112110-7 130.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019 25.03.2019


199 TO-JN-164/2019 Odravanje pogonskog sustava na poluprikolicama 34310000-3 127.300,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019200 TO-JN-165/2019 Odravanje elektrotehni?kog sustava na poluprikolicama 42961000-0 124.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019201 TO-JN-166/2019 Redovno i interventno odravanje buldozera 50530000-9 120.600,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019202 TO-JN-167/2019 Redovno i interventno odravanje gra?evinske mobilne drobilice 50530000-9 120.600,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019203 TO-JN-168/2019 Redovno i interventno odravanje rovokopa?a 50530000-9 120.600,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019204 TO-JN-169/2019 Redovno i interventno odravanje kompaktora 50530000-9 120.600,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019205 TO-JN-170/2019 Redovno i interventno odravanje rovokopa?a-utovariva?a 50530000-9 120.600,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019206 TO-JN-171/2019 Redovno i interventno odravanje motora i pogonskih dijelova na kamionima marke IVECO 34310000-3 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019207 TO-JN-172/2019 Redovno i interventno odravanje praonice za teretna vozila 45259000-7 100.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019208 TO-JN-173/2019 Redovno godinje odravanje sedla teglja?a 34320000-6 60.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019209 TO-JN-174/2019 Vulkanizerske usluge i zamjena pneumatika za teretna vozila (kamione, teglja?e i poluprikolice) 50116500-6 42.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019210 TO-JN-175/2019 Redovno i interventno odravanje kamiona marke MERCEDES 50530000-9 36.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019211 TO-JN-176/2019 Redovno i interventno odravanje industrijskog transportera - gusjeni?ara 50530000-9 33.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019212 TO-JN-177/2019 Odravanje ra?unalnog programa za tahografe 72267100-0 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019213 TO-JN-178/2019 Redovno i interventno odravanje vili?ara marke JUNGHEINRICH 50530000-9 25.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019214 TO-JN-179/2019 Nadogradna sustava signaliziranja 34942000-2 20.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019215 TO-JN-180/2019 Redovno i interventno odravanje vili?ara marke HYSTER 50530000-9 20.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019216 TO-JN-181/2019 Usluga najma teglja?a s voza?em 72263000-6 194.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019217 TO-JN-182/2019 Najam teglja?a 66114000-2 120.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019218 TO-JN-183/2019 Laboratorijski reagensi 33696500-0 147.020,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019219 TO-JN-184/2019 Laboratorijski inventar i materijal 33793000-5 44.890,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019220 TO-JN-185/2019 Zbrinjavanje otpadnih kemikalija i reagensa 90513500-1 33.500,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019221 TO-JN-186/2019 Redovno i interventno odravanje laboratorijske opreme 50410000-2 30.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019222 TO-JN-187/2019 Redovno i interventno odravanje ure?aja za pripremu ultra ?iste vode 50410000-2 26.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019223 TO-JN-188/2019 Nadogradnja TOC analizatora (multi N/C 2100) s dodatcima za analizu krutih uzoraka 38434000-6 130.650,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019224 TO-JN-189/2019 Ure?aj za pripremu uzorka dolaznog mjeanog komunalnog otpada 38000000-5 130.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019225 TO-JN-190/2019 Pe? ve?eg volumena (za vie uzoraka SRF-a) 38000000-5 45.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019226 TO-JN-191/2019 Hladnjak za uzorke 38000000-5 41.400,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019227 TO-JN-192/2019 Usluga - FINIC inenjer 71521000-6 150.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019228 TO-JN-193/2019 Usluga - Nadzor - optimizacija Projekta CGO Katijun 71247000-1 190.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019229 TO-JN-194/2019 Usluga- voditelj projekta 71540000-5 190.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019230 TO-JN-195/2019 Usluga - stru?njak za rjeavanje potraivanja izvo?a?a (Claim Expert) 79410000-1 190.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor
1 godina 31.01.2019231 TO-JN-196/2019 Radovi - dogradnja sustava otplinjavanja bioreaktorskog odlagalita 45000000-7 69.000,00 Postupak jednostavne nabave
NE Ugovor