Dokumenti - Tehnička pomoć za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, Istarska Županija

24.11.2009.  Najava natječaja

01.05.2010.  Objava natječaja

26.07.2010.  Objava liste kandidata

25.03.2011.  Objava o dodjeli