Ovaj ugovor uklju?uje sve potrebne aktivnosti za pružanje tehni?ke pomo?i tvrtki Kaštijun d.o.o. za uspostavu novog sustava gospodarenjem otpadom u Istarskoj županiji.