Dokumenti - Odnosi s javnosću za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, Istarska Županija

13.11.2009. Najava natječaja

03.04.2010. Objava natječaja

17.08.2010. Poništenje

24.08.2010. Objava natječaja

22.11.2010. Objava liste kandidata

15.06.2011. Objava o dodjeli