Tender - Odnosi s javnosću za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, Istarska Županija

Planirane aktivnosti u sklopu ovog natječaja su: aktivnosti informiranja javnosti koje će osigurati da svi sudionici projekta koji su povezani sa ovim projektom i novim sustavom gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji budu s njim upoznati, poboljšanje višegodišnje strategije informiranja javnosti, obrazovanje i treniranje osoblja krajnjeg primatelja, organizacija javnih manifestacija, te bolje prihvaćanjem projekta.