Planirane aktivnosti u sklopu ovog natje?aja su: aktivnosti informiranja javnosti koje ?e osigurati da svi sudionici projekta koji su povezani sa ovim projektom i novim sustavom gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji budu s njim upoznati, poboljšanje višegodišnje strategije informiranja javnosti, obrazovanje i treniranje osoblja krajnjeg primatelja, organizacija javnih manifestacija, te bolje prihva?anjem projekta.