Dokumenti - Nadzor radova za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, Istarska Županija

13.11.2009.  Najava natječaja

15.06.2011.  Objava natječaja

18.08.2011.  Objava liste kandidata

08.05.2012.  Objava o dodjeli