Ovaj ugovor uklju?uje odgovaraju?e usluge nadzora radova za prvu fazu projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun u Istarskoj županiji. Nadzor radova ?e biti proveden u skladu sa Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom ure?enju i gradnji (NN 152/08), Zakonom o prostornom ure?enju i gradnji (NN 76/07, 38/09) i FIDIC pravilima (Žuta knjiga).