Tender - Radovi na projektu Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Kaštijun", Istarska Županija

Predmet ovog ugovora je izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Radovi uključuju, između ostalog: projektiranje, izgradnju i probni rad postrojenja za mehaničko biološku obradu komunalnog otpada, odlagališna polja, sustav za prikupljanje procjednih voda, postrojenje za obradu odlagališnog plina, postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda, reciklažno dvorište, upravnu zgradu i prateću infrastrukturu, sve u skladu s FIDIC uvjetima ugovora za projektiranje i montažu opreme (Prvo izdanje 1999).