IPA NATJEČAJI

Nabava opreme za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun
Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, „Narodne novine“, broj 13/14), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o nabavi opreme za projekt ŽCGO Kaštijun, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.
Status: Otvoren<< 31.12.2015.
CPV oznaka predmeta nabave:  43200000-5

CPV opis predmeta nabave:  

Strojevi za zemljane radove i iskopavanje te pripadajući dijelovi

CPV oznaka predmeta nabave:   

43414000-8

CPV opis predmeta nabave:

Drobilice 

Procijenjena vrijednost nabave:

 

Grupa 1:        4.200.000,00 kn bez PDV-a
Grupa 2:        2.200.000,00 kn bez PDV-a
Ukupno:         6.400.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:  E-VV-3/2015/R6   
Broj dokumenta:    2015/S 002-0039845
Dokumentacija za nadmetanje vidi OVDJE.

 

Nabava opreme za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, Istarska Županija
Status: Zatvoren << 22.11.2013.
Referenca:

EuropeAid/134003/D/SUP/HR

Tip natječaja:

Planirane aktivnosti u sklopu ovog natječaja su nabava opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun

 
Radovi na projektu Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Kaštijun", Istarska Županija 
Status: Zatvoren << 29.08.2011
Referenca: Europe Aid/130884/D/WKS/HR
Tip natječaja: Radovi
 
Nadzor radova za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, Istarska Županija
Status: Zatvoren << 15.07.2011
Referenca: Europe Aid/129282/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
 
Tehnička pomoć za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, Istarska Županija
Status: Zatvoren << 07.06.2010.
Referenca: Europe Aid/129308/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluga
 
Odnosi s javnosću za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, Istarska Županija
Status: Zatvoren << 10.06.2010.
Referenca: Europe Aid/129281/D/SER/HR
Tip natječaja:

Usluge

 

ANKETA

Jeste li zadovoljni sustavom zbrinjavanja otpada u Istri?
|

NEWSLETTER


Pročitajte zadnji newsletter i prijavite se na našu listu kako bi bili u toku.


Primati HTML?