Osnovni dokument u gospodarenju otpadom za Istarsku županiju je Plan gospodarenja otpadom Istarske županije do 2015. godine.

 

Ciljevi sustavnog gospodarenja otpadom su:

 

  • izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada

  • poticanje reciklaže i odvojenog sakupljanja otpada

  • osiguravanje obrade i zbrinjavanje otpada koji se ne može reciklirati, sukladno na?elima održivog razvoja na prihvatljiv na?in za okoliš

 

Za podru?je Istarske županije predvi?eno je šest pretovarnih stanica (PS). Na istim lokacijama nalazit ?e se i reciklažna dvorišta gdje ?e se sakupljati otpad za reciklažu.

Integrirani sustav gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji

Prikaz lokacija pretovarnih stanica

 

 

Otpad ?e se iz pretovarnih stanica u ŽCGO „Kaštijun" dopremati specijalnim kamionima sa zatvorenim kontejnerima.

 

Više o sustavu gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji (SGO) vidi ovdje.