Dana 09.07.2014. zapo?ela gradnja prve od est planiranih pretovarnih stanica u Istarskoj upaniji. Gradilite na lokaciji Dinji Picudo sve?ano je otvorio Ministar zatite okolia i prirode Mihael Zmajlovi?, direktor Fonda za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost Sven Muller i i umaki gradona?elnik Vili Bassanese.

PS - Umag

Osim Centra za gospodarenje otpadom Katijun i pretovarne stanice sastavni su dio sustava za gospodarenje otpadom, koji se uspostavlja u Istarskoj upaniji. U skoroj budu?nosti o?ekuje se po?etak radova i na ostalih pet pretovarnih stanica.


Za vie informacija posjetite stranice MZOIP ili kliknite OVDJE.