Javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ u Puli

 

U sklopu javne rasprave o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ u Puli dana 7. svibnja 2014. godine održano je javno izlaganje.

 

Predstavnici operatera, tvrtke Kaštijun d.o.o. iz Pule i predstavnici izrađivača dokumentacije, tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, su prikazali dokumentaciju koja je potrebna za ishodovanje okolišne dozvole.

 

Javna rasprava traje do 17. svibnja 2014. godine pa se obavještava javnost i zainteresirana javnost da je Stručna podloga izložena u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Forum 2, Pula, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati, a Sažetak za javnost u prostorima Mjesnog odbora Valdebek u Puli, Ulica pod murvom 2 od 8,30 do 12,30 sati i u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati.

 

Osim toga Stručna podloga i Sažetak za javnost dostupne su javnosti i na službenim web stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr, Grada Pule - www.pula.hr, a Stručna podloga je i na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode -  www.mzoip.hr.

 

Svi zainteresirani mogu do kraja javne rasprave, zaključno s 17. svibnjem, upisati svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja u knjige primjedbi koje se nalaze uz dokumentaciju ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.