Javna rasprava o Stru?noj podlozi za isho?enje okolišne dozvole za postrojenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ u Puli

 

U sklopu javne rasprave o Stru?noj podlozi za isho?enje okolišne dozvole za postrojenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ u Puli dana 7. svibnja 2014. godine održano je javno izlaganje.

 

Predstavnici operatera, tvrtke Kaštijun d.o.o. iz Pule i predstavnici izra?iva?a dokumentacije, tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, su prikazali dokumentaciju koja je potrebna za ishodovanje okolišne dozvole.

 

Javna rasprava traje do 17. svibnja 2014. godine pa se obavještava javnost i zainteresirana javnost da je Stru?na podloga izložena u Upravnom odjelu za prostorno ure?enje, Forum 2, Pula, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati, a Sažetak za javnost u prostorima Mjesnog odbora Valdebek u Puli, Ulica pod murvom 2 od 8,30 do 12,30 sati i u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanati?ka 29, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati.

 

Osim toga Stru?na podloga i Sažetak za javnost dostupne su javnosti i na službenim web stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr, Grada Pule - www.pula.hr, a Stru?na podloga je i na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode -  www.mzoip.hr.

 

Svi zainteresirani mogu do kraja javne rasprave, zaklju?no s 17. svibnjem, upisati svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja u knjige primjedbi koje se nalaze uz dokumentaciju ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanati?ka 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu ?itko napisani ne?e se uzeti u obzir u pripremi izviješ?a o javnoj raspravi.