Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode objavio je javnu raspravu o Stru?noj podlozi za isho?enje okolišne dozvole za postrojenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ u Puli. Javna rasprava otvorena je u trajanju od 30 dana od 17. travnja do 17. svibnja2014. godine, a javno izlaganje održati ?e se 7. svibnja 2014. godine u Puli u Gradskoj pala?i , Forum 1 s po?etkom u 18 sati.