10.01.2014. – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je priop?enje kako je Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun ishodio zadnju potrebnu gra?evinsku dozvolu.

 

Open days 2013

 

'Ponosni smo što je Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun ishodio i zadnju potrebnu gra?evinsku dozvolu. Ovime smo ušli u završnu fazu realizacije centra Kaštijun koji bi s  radom trebao zapo?eti u drugoj polovni 2014. godine.' – rekla je Vesna Duki?, direktorica županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun d.o.o.

 

Zadnja gra?evinska dozvola izdana je za gradnju pogona u kojemu ?e se iz prikupljenih odlagališnih plinova proizvoditi elektri?na energija.

 

Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun financira se europskim sredstvima kroz Operativni program 'Zaštita okoliša' 2007. – 2013, a projekt je vrijedan više od 260 milijuna kuna.

 

Cilj projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun je zaokruživanje  sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji koji ?e, jednom kad bude kompletiran doprinijeti ispunjenju ciljeva na koje smo se obavezali vezanih uz  smanjenje koli?ine odloženog komunalnog otpada, smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu i pove?anje recikliranja.

 

Vrijednost ŽCGO-a Kaštijun prepoznala je i Europska komisija koja je upravo taj projekt uvrstila u 100 najboljih primjera dobre prakse i predstavila ga u sklopu manifestacije 'Open days 2013' – Europski tjedan regija i gradova, koja se u listopadu prošle godine održavala u Bruxellesu.

 

Na javnoj raspravi o ulaganjima u Hrvatsku u prora?unskom razdoblju EU-a od 2014. do 2020. godine od strane Europske komisije pozdravljen je tako?er napredak Hrvatske u provedbi modernih centara za gospodarenje otpadom poput ŽCGO Kaštijun koji ?e, navedeno je, imati dugoro?ni pozitivan u?inak na kvalitetu života više od 200.000 stanovnika Istarske županije.

 

Izgradnja sustava centara za gospodarenje otpadom temelj je za uspostavu održivog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Republika Hrvatska u pregovorima s EU obvezala se da ?e do kraja 2018. godine uspostaviti održivi sustav gospodarenja otpadom mi do tada sva postoje?a odlagališta otpada u Hrvatskoj moraju biti sanirana i uskla?ena, nesanirana zatvorena, te biti izgra?eni centri za gospodarenje otpadom. Uspostava u?inkovitog sustava rezultirati ?e smanjenjem koli?ine odloženog otpada, pružanjem kvalitetnije usluge gra?anima, podizanjem standarda u zaštiti okoliša i otvaranju novih gospodarskih mogu?nosti.