19. srpanj.2013. - Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlovi? posjetio lokaciju gradilišta Županijskog centra za gospodarenje otpadom 'Kaštijun'.
 
Ministru su se u posjetu pridružili šef Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj Branko Bari?evi?, istarski župan Valter Flego, predsjednik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost (FZOEU) Dinko Poli? te zamjenik ministra Hrvoje Dokoza  te predstavnici Gr?kog veleposlanstva.
 
ŽCGO Kaštijun je infrastrukturni projekt  ?ija je ukupna procijenjena vrijednost u trenutnoj fazi 35,07 milijuna eura, od ?ega je odobrena vrijednost EU pomo?i 25,05 milijuna eura, odnosno 71,24%. Istarska županija financira 23,28%, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost 5,3% projekta. Krajnji korisnik je županijska komunalna tvrtka Kaštijun d.o.o. iz Pule.
 
Projekt se provodi kroz pet ugovora: Radovi, Nadzor radova, Nabava opreme, Odnosi s javnoš?u i Tehni?ka pomo?. Europska komisija projekt je odobrila 2009. godine, a 2011. i 2012. godine odobrene su revidirane aplikacije, s kojima je znatno podignut udio EU financiranja projekta, s 48,27% na 71,42%.
 
Izgradnjom ŽCGO 'Kaštijun' u potpunosti ?e se riješiti pitanje integriranog sustava gospodarenja otpadom na podru?ju Istarske županije. Projekt uklju?uje izgradnju postrojenja za mehani?ko-biološku obradu otpada (MBO), ure?aja za pro?iš?avanje otpadnih voda, reciklažnog dvorišta i odlagališnih ploha i ostalu prete?u infrastrukturu (više). Ugovor za izvo?enje gra?evinskih radova sklopljen je u prosincu 2011. s gr?ko-hrvatskim konzorcijem Helector-GP Krk, a završetak radova o?ekuje se sredinom 2014. godine.
 
Paralelno s izgradnjom centra, predvi?ena je i izgradnja šest pretovarnih stanica, u Labinu, Pore?u, Umagu, Buzetu, Pazinu i Rovinju. Ukupna vrijednost ove investicije je 5,14 milijuna eura, a financirat ?e je Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost i jedinice lokalne samouprave.

 

Slike sa posjeta pogledajte OVDJE.

Video.