Drugi Zeleni forum o zaštiti okoliša u Istri održan je danas u Puli u organizaciji tvrtke Kaštijun d.o.o. Forum je okupio predstavnike Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost, Istarske županije, Grada Pule, poslovne subjekte, predstavnike istarskih komunalnih tvrtki i nevladinih organizacija s ciljem održavanja kontinuiteta konstruktivnog dijaloga o gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša u Istarskoj županiji.

Na skupu održanom povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, teme uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom i važnosti održivog razvoja raspravljene su s razli?itih stajališta kako bi se sagledale sve mogu?nosti poboljšanja kvalitete života u Istarskoj županiji uz istovremeno zna?ajnije smanjenje negativnih utjecaja na okoliš.

Organizator skupa, tvrtka Kaštijun d.o.o., bit ?e zadužena za upravljanje budu?im Županijskim centrom za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun koji ?e se po?eti graditi nakon što Ministarstvo graditeljstva odobri potrebne gra?evinske dozvole. ŽCGO bi trebao biti izgra?en do sredine 2014. te ?e uklju?ivati postrojenje za mehani?ko-biološku obradu otpada, jedno od prvih takve vrste u Hrvatskoj. Stavljanjem u pogon ovaj Centar zna?ajno ?e smanjiti koli?inu otpada koji se trajno odlaže, emisiju stakleni?kih plinova te zaga?enje tla i vode a Istra ?e biti jedna od prvih županija koja je uskladila gospodarenje otpadom s EU direktivama o zaštiti okoliša.

Izgradnja Centra samo je dio rješenja problema gospodarenja otpadom. "Svi trebaju dati svoj doprinos kako bismo i dalje imali zelenu i ?istu Istru – gra?ani, gospodarstvo, obrazovni sustav, udruge gra?ana. Otpad je odgovornost društva – tehnologija je važna ali je još važnija svijest i zalaganje svakog pojedinca. Zato i od ovogodišnjeg okupljanja i otvorene rasprave o?ekujem vrijedne zaklju?ke koji ?e doprinijeti osiguranju zaštite okoliša." rekla je Vesna Duki?, direktorica tvrtke Kaštijun u svom pozdravnom govoru okupljenim sudionicima.

Uspostava integriranog sustava gospodarenja otpadom temeljenog na najboljoj europskoj praksi od iznimnog je zna?aja a dugoro?ni je cilj promicati recikliranje te izbjegavati nastajanje otpada kad god je to mogu?e. Važnu ulogu u podizanju svijesti o o?uvanju okoliša ima i obrazovanje pa je nužno kontinuirano poticati i educirati lokalne zajednice i ku?anstva na aktivnije odvajanje otpada te ulaganje u sustave za recikliranje, ?ime ?e se smanjiti koli?ina otpada koja ?e se odvoziti u ŽCGO Kaštijun.

Skup je održan u sklopu projekta „Odnosi s javnoš?u za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, Istarska županija". Projekt zajedni?ki provode danska konzultantska tvrtka Ramboll i agencija za odnose s javnoš?u Briefing komunikacije d.o.o. iz Zagreba.

 

Prezentacije sa  drugog Zelenog foruma pogledajOVDJE.
Reportaže vezane za drugi Zeleni forum pogledajteOVDJE.
Slike sa drugog Zelenog foruma pogledajteOVDJE