7. svibnja 2013 godine

Održan seminar za poslovnu zajednicu

Tvrtka Kaštijun d.o.o. Pula u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Pula organizirala je konferenciju za medije i seminar za poslovnu zajednicu o održivim rješenjima u podru?ju gospodarenja otpadom.

Uz organizatore seminara, aktivnosti povezane s gospodarenjem otpadom i održivim razvojem predstavili su Ljiljana Dravec, voditeljica Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša, Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, Mirjana Mateši?, direktorica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HRPSOR), Žarko Horvat, ?lan Uprave i direktor industrijske tehnologije Holcim Hrvatska i drugi.

Cilj ovog seminara bio je upoznati poslovne subjekte s njihovim obvezama prema postoje?oj Nacionalnoj strategiji gospodarenja otpadom i važe?im EU direktivama, informirati o uspostavi integriranog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji, naglasiti važnost recikliranja, smanjenja nastajanja otpada te ponovne uporabe ambalaže i drugih stvari kako bi poslovni subjekti zauzeli aktivnu ulogu u promicanju tih važnih principa.

Održani seminar i konferencija za medije dio su edukativno-promotivnih aktivnosti projekta «Odnosi s javnoš?u za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, Istarska županija» koji je financiran sredstvima IPA fonda Europske unije.

Korisne informacije i materijali sa Poslovnog seminara:

Prezentacije sa Poslovnog seminara pogledaj OVDJE.
Reportaže vezane za Poslovnog seminara pogledajte OVDJE.
Slike sa Poslovnog seminara pogledajte OVDJE.