24. svibnja 2013 godine

Održan sastanak tvrtke Kaštijun s komunalnim poduzećima o budućem gospodarenju otpadom u Istri

Pula, 24. svibnja 2013. – U organizaciji tvrtke Kaštijun d.o.o. u prostorima  Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Pula održan je seminar za istarska komunalna poduzeća o održivim rješenjima u području gospodarenja otpadom. Na seminaru su sudjelovala komunalna poduzeća: 6. maj (Umag), Albanež (Medulin), Prvi maj (Labin), Usluga (Pazin), Park (Buzet), Komunalni servis (Rovinj), Usluga Poreč (Poreč) te Pula Herculanea (Pula).

Direktorica tvrtke Kaštijun d.o.o. Vesna Dukić prezentirala je tijekom seminara napredovanje Projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun te pretovarnih stanica kao dijelova budućeg sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji. Dukić je okupljenim predstavnicima komunalnih poduzeća ukazala na činjenicu da su svi glavni projekti za izgradnju Kaštijuna gotovi te da  su u postupku izdavanja građevinske dozvole u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Završetak gradnje ŽCGO Kaštijun očekuje se sredinom 2014. godine.   

Voditeljica županijskog Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša Ljiljana Dravec  prezentirala je analizu podataka o količinama sakupljenog i odloženog komunalnog i proizvodnog otpada od strane komunalnih poduzeća u IŽ prikupljenih tijekom 2011. i 2012. godine. Ti podaci su osnova za daljnju razradu sustava naplate i određivanja cijene gospodarenja komunalnim otpadom u istarskoj županiji.

Istaknuto je kako je u konačnici potrebno poticati kućanstva na aktivnije odvajanje otpada te dalje razvijati sustave za recikliranje, čime će se smanjiti količina otpada koja će se odvoziti u ŽCGO Kaštijun.

«Planirani sustav gospodarenja otpadom svojim kapacitetom određuje da moramo smanjiti količinu otpada koju proizvodimo u Istri, te promijeniti način na koji se otpad zbrinjava i odlaže, kako bismo bili u skladu sa stalno rastućim zahtjevima zaštite okoliša», zaključila je Dukić.

 

Galeriju sa saminara možete pronaći OVDJE