Biološka obrada

Biosušenje je locirano u istoj hali kao i prostor za prihvat otpada.

Ciljevi biosušenja su:

  • stabilizacija i higijenizacija organske tvari

  • uklanjanje vode

  • povećanje ogrijevne vrijednosti otpada.

Postrojenje za biosušenje koristi 12 bioreaktora. To je u načelu "kompostiranje" s računalnom kontrolom i pojačanim prozračivanjem. Proces nije zamišljen kao tradicionalni proces kompostiranja u kojem čim veća količina organskog materijala mora biti biološki razgrađena. Cilj je ukloniti što je moguće više vode iz otpada u što kraćem vremenu čemu pridonosi toplina oslobođena aerobnom biorazgradnjom. To znači da biološka toplina proizvedena ovim procesom služi za uklanjanje vlage iz materije koristeći sustav ventilacije u biorektorima. Glavni su razlozi za isušivanje otpada sljedeći:

  • smanjenje udjela vode u materijalu (sušenje)

  • razgradnja bioloških komponenti za korištenje dobivene energije

  • suhi otpad s minimalnim udjelom organskih tvari biološki je stabilan

  • toplinska vrijednost suhog otpada znatno je veća od one vlažnog otpada

  • samo suhi otpad može biti učinkovito odvojen u različite frakcije recikliranog materijala.

 

Prikaz i opis rada sa bioreaktorom (box za biosušenje)

 

Sustav biološke obrade komunalnog otpada je zatvoren što znači da je svaki bioreaktor (box) opremljen hermetičnim poklopcem koji je zatvoren tijekom biološkog procesa unutar bioreaktora. Kada proces završi automatski se otvara kako bi se omogućio istovar i ponovni utovar. Na taj je način spriječeno širenje mirisa, para i prašine u hali za vrijeme biološke reakcije.

Zbog visoke temperature dosegnute u masi (50-60°C) ovaj je aerobni proces valjan kao sustav za stabilizaciju, deodoriziranje i higijeniziranje otpada.

Cijeli je proces potpuno automatiziran i kontroliran iz kontrolne sobe u kojoj se nazdire prostor prihvata otpada i biosušenje.

Jednom kada je procedura utovara i istovara završena, dizalica podiže poklopac i hermetički zatvara bioreaktor. Nakon što je bioreaktor zatvoren, može početi biološka obrada.

 

Automatski kran puni biorektore za biološko isušivanje/sušenje

 

Automatski kran puni biorektore za biološko isušivanje/sušenje

 

Bioreaktor za biosušenje s dizalicom i perforiranim podnim pločama u segmentima

 

Automatski kran puni biorektore za biološko isušivanje/sušenje

 

Svaki bioreaktor predstavlja autonomni zatvoreni sustav. To znači da su procesi u svakom bioreaktoru posve neovisni od procesa koji se odvijaju u drugim bioreaktorima i od prevladavajućih vanjskih uvjeta.

Unutarnja cirkulacija zraka unutar svakog bioreaktora postignuta je pomoću ventilacije za strujanje zraka.

 

Prikaz ventilacije unutar bioreaktora

 

Bireaktor

 

Ventilacijski krug se sastoji od glavnog dovoda i odvoda zraka. Glavni je dovod zraka povezan s glavnom cijevi koja uvlači zrak iz hale za mehaničku obradu otpada odakle se uglavnom opskrbljuje svježim procesnim zrakom koji je prethodno pročišćen na vrećastom filteru. Dovod je tada usmjeren/proveden uzduž bioreaktora opskrbljujući ih svježim zrakom. Glavni odvod ide direktno na biofilter gdje se višak zraka iz bioreaktora pročišćava i neutralizira neugodni mirisa.