Tender - Nabava opreme za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, Istarska Županija

 

Planirane aktivnosti u sklopu ovog natječaja su nabava opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun