Obrada otpadnih plinova

 

Biofilter tretira ispušne plinove iz postrojenja za bioisušivanje, sustav otprašivanja i ventilirani zrak iz hale za prihvat komunalnog otpada. Zrak je prije ulaska u biofilter ovlažen s 2 seta mlaznica koristeći tehnološku vodu i recirkuliranu vodu iz biofiltera.

Onečišćeni izlazni zrak protječe kroz biofilter preko PE-ploče za distribuciju glatko kroz filtarski sloj od dna do vrha nakon jedinice za pripremu i pranje plina. U biološkom filterskom sloju humusa napravljenog od korijenja i kore mješaju se mikroorganizmi koji razgrađuju spojeve nositelje neugodnih mirisa u prirodno bezazlene sastojke.

Zbog činjenice da biofilter radi sa bakterijama, zrak koji je topliji od 40°C ne smije ulaziti u materijal filtera.Kako bi se osigurala temperatura manja od 40°C prije ulaska u biofilter, instalirana je komora za miješanje zraka, koja miješa ispušni zrak do previđene temperature prije puštanja u biofilter.

 

Primjer biofiltera i ovlaživača zraka

 

biofilter