Obrada otpadnih plinova

 

Biofilter tretira ispune plinove iz postrojenja za bioisuivanje, sustav otpraivanja i ventilirani zrak iz hale za prihvat komunalnog otpada. Zrak je prije ulaska u biofilter ovlaen s 2 seta mlaznica koriste?i tehnoloku vodu i recirkuliranu vodu iz biofiltera.

One?i?eni izlazni zrak protje?e kroz biofilter preko PE-plo?e za distribuciju glatko kroz filtarski sloj od dna do vrha nakon jedinice za pripremu i pranje plina. U biolokom filterskom sloju humusa napravljenog od korijenja i kore mjeaju se mikroorganizmi koji razgra?uju spojeve nositelje neugodnih mirisa u prirodno bezazlene sastojke.

Zbog ?injenice da biofilter radi sa bakterijama, zrak koji je topliji od 40C ne smije ulaziti u materijal filtera.Kako bi se osigurala temperatura manja od 40C prije ulaska u biofilter, instalirana je komora za mijeanje zraka, koja mijea ispuni zrak do previ?ene temperature prije putanja u biofilter.

 

Primjer biofiltera i ovlaiva?a zraka

 

biofilter