Mehanička obrada biosušenog otpada

Komunalni otpad se nakon procesa biosušenja mosnim kranom odvozi u dio postrojenja za mehaničku obradu bioosušenog otpada, gdje se dodatnom mehaničkom obradom odvajaju različite frakcije otpada:

SRF proizvodni pogon proizvodi sljedeće frakcije iz bioosušenog otpada:

  • GIO - SRF alternativno gorivo
  • Metali i nemetali
  • Biorazgradive frakcije koje se sastoje od sitnog i teškog materijala
  • PVC

Mehanički proizvodni pogon u potpunosti je automatiziran, kontrolira se iz nezavisne kontrolne prostorije. Koristi se dokazana i napredna tehnologija za proizvodnju krajnjih proizvoda.

Redukcija (smanjenje) sadržaja vode procesom bioisušivanja/biosušenja nužna je za postizanje dobrih rezultata u mehaničkom odvajanju. Ovo je ključan preduvjet za učinkovito automatizirano odvajanje otpada te za čistoću i kvalitetu dobivenih frakcija.

Linija mehaničke obrade sastoji se od niza tračnih transportera, sita i separatora. 

Izgled mehaničke obrade otpada
meh.-obrada meh.-obrada1

 

 

Ovako koncipirano postrojenje odgovara najvišim tehnološkim standardima ovoga trenutka u svijetu i važno je napomenuti da postrojenje radi potpuno automatizirano. U samom postrojenju nema direktnog dodira zaposlenika s otpadom. Uvjeti rada samog postrojenja odgovaraju najvišim europskim standardima zaštite na radu.