Komunalni otpad se nakon procesa biosušenja mosnim kranom odvozi u dio postrojenja za mehani?ku obradu bioosušenog otpada, gdje se dodatnom mehani?kom obradom odvajaju razli?ite frakcije otpada:

SRF proizvodni pogon proizvodi sljede?e frakcije iz bioosušenog otpada:

  • GIO - SRF alternativno gorivo
  • Metali i nemetali
  • Biorazgradive frakcije koje se sastoje od sitnog i teškog materijala
  • PVC

Mehani?ki proizvodni pogon u potpunosti je automatiziran, kontrolira se iz nezavisne kontrolne prostorije. Koristi se dokazana i napredna tehnologija za proizvodnju krajnjih proizvoda.

Redukcija (smanjenje) sadržaja vode procesom bioisušivanja/biosušenja nužna je za postizanje dobrih rezultata u mehani?kom odvajanju. Ovo je klju?an preduvjet za u?inkovito automatizirano odvajanje otpada te za ?isto?u i kvalitetu dobivenih frakcija.

Linija mehani?ke obrade sastoji se od niza tra?nih transportera, sita i separatora. 

Izgled mehani?ke obrade otpada
meh.-obrada meh.-obrada1

 

 

Ovako koncipirano postrojenje odgovara najvišim tehnološkim standardima ovoga trenutka u svijetu i važno je napomenuti da postrojenje radi potpuno automatizirano. U samom postrojenju nema direktnog dodira zaposlenika s otpadom. Uvjeti rada samog postrojenja odgovaraju najvišim europskim standardima zaštite na radu.