Općenito o MBO postrojenjima

MBO (eng. Mechanical Biological Treatment - MBT) koncept zbrinjavanja otpada razvio se u Njemačkoj  kao posljedica težnje da se reducira količina biorazgradivog otpada koji je do tada odlagan na odlagalištima te da se sustavom automatske separacije omogući povrat korisnih sirovina iz otpada.

Do sada je razvijen velik broj varijanti MBO-a, tako da se pod tim pojmom obuhvaćaju postrojenja s velikim razlikama u tehničkoj opremljenosti i uvjetima rada. MBO tehnologije u pravilu uključuju procese kao što su:

  • usitnjavanje i paletizacija, drobljenje i mljevenje, prosijavanje i druge metode mehaničke separacije i separacija uslijed djelovanja elektromagnetskih sila koji spadaju u mehaničku obradu te
  • bio-sušenje, biostabilizacija, kompostiranje i digestija (anaerobna ili aerobna) koji spadaju u biološku obradu.

MBO tehnologija obuhvaća dva ključna procesa: mehaničku (M) i biološku (B) obradu otpada, pri čemu se različiti elementi M i B procesa mogu konfigurirati na različite načine kako bi se dobio širok raspon specifičnih ciljeva kao što su:

  • maksimiziranje količine obnovljivih sirovina (staklo, metali, plastika, papir, i dr.)
  • proizvodnja komposta
  • proizvodnja visoko kvalitetnog krutog goriva iz otpada (GIO) definiranih svojstava
  • proizvodnja bio stabiliziranog materijala za odlaganje (biorazgradiva komponenta)
  • proizvodnja bioplina za proizvodnju topline i/ili električne energije
Opis MBO postrojenja unutar ŽCGO "KAŠTIJUN"

 

Prihvat otpada i mehanička predobrada

MBO postrojenje unutar ŽCGO Kaštijun ima kapacitet obrade do 90,000 tona otpada na godinu. Komunalni se otpad doprema do postrojenja kamionima za sakupljanje otpada (područje grada PULA), tzv. "smećarima",a iz pretovarnih stanica tegljačima s poluprikolicama iz kojih se direktno kroz vrata hale istovaruje u betonsku prihvatnu jamu MBO postrojenja.

Vrata prostora za prihvat otpada se otvaraju i zatvaraju velikom brzinom i na taj način sprječavaju eventualni izlazak neugodnih mirisa. Vrata su opremljena sustavom vodene zavjese - prskanje kapljica koristiti se kako bi se smanjili problemi s muhama i sl.

Cijelo postrojenje kao i prostor za prihvat komunalnog otpada (jama) je pod negativnim tlakom (podtlak), tako da su na taj način eventualni neugodni mirisi konstantno pod kontrolom. Zrak koji se odsisava kroz pod prihvatne jame upućuje se u biofilter - sustav za pročišćavanje zraka.

 

Shema MBO postrojenja

 

Nakon prihvata komunalni otpad se automatskim mosnim kranom prenosi u šreder (drobilicu) gdje se usitnjava na dimenziju od 200 mm. Oprema prostora za prihvat otpada (kao i bioisušenja) kontrolira se iz kontrolne sobe za prihvat i biosušenje. Operater u kontrolnoj sobi ima vizualnu kontrolu nad svom opremom.