• Dana 17 siječnja 2012 godine u Ministarstvu financija svečano su potpisani Ugovori o zajmu između Ministarstva financija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (grada Šibenika, Istarske županije, Primorsko-goranske županije, grada Rijeke i Ekoplus d.o.o.) za financiranje EU projekata. Sufinanciranje se vrši iz predpristupnih programa ISPA i IPA a za projekte: RCGO Bikarac, ŽCGO Kaštijun i ŽCGO Marišćina. Više ....