• Dana 19 prosinca 2011 godine u prostorijama Istarske županije potpisan je Ugovor o izvođenju građevinskih radova na Županijskom centru za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun u Istarskoj županiji. Radi se o ugovoru u sklopu Operativnog programa Zaštita okoliša 2007.-2011. koji se provodi kroz pretpristupni program IPA.
 
Vrijednost ugovora je 29,2 milijuna EUR, a potpisali su ga Delegacija Europske unije u RH, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i grčka tvrtka Helector S.A. u konzorciju s hrvatskom tvrtkom Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d. Ponuda grčko-hrvatskog konzorcija odabrana je kao najbolja na međunarodnom natječaju za izvođača građevinskih radova za ŽCGO Kaštijun.

   

Od ukupnog iznosa ugovora 14,1 milijuna EUR sufinancirat će se kroz program IPA, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurat će 5 milijuna EUR, dok Istarska županija osigurava 10,1 milijuna EUR. FZOEU je odgovoran za izravnu provedbu ovog projekta, dok je MZOPUG nadležno upravljačko tijelo za sve projekte u sektoru otpada u sklopu IPA Operativnog programa Zaštita okoliša.

Kroz ovaj ugovor na lokaciji Kaštijun bit će izgrađeno odlagalište otpada s pratećom infrastrukturom, postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO) i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Ukupno trajanje ugovora je dvije i pol godine, od čega je pola godine predviđeno za pripremu glavnih projekata , a dvije godine za građevinske radove na budućem županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun.