• 25 srpnja 2011 godine - Obaviještavamo vas da ?e se tijekom mjeseca srpnja i kolovoza provoditi istraživanje javnog mnijenja o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun
U okviru projekta Europske unije „Odnosi s javnoš?u za Centar za gospodarenje otpadom Kaštijun (ŽCGO) u Istarskoj županiji“ tijekom srpnja i kolovoza provest ?e se istraživanje javnog mnijenja kako bi se utvrdila razina informiranosti te stavovi stanovnika Istre o izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Istraživanje javnog mijenja provodi agencija za istraživanje tržišta Hendal.

Istraživanje se sastoji od dvije komponente: anketiranje gra?ana na podru?ju Istarske županije te organiziranje tri fokus grupe za predstavnike lokalne i županijske vlasti iz Istarske županije, predstavnike poslovne zajednice te predstavnike nevladinih udruga i civilnog društva. Rezultati istraživanja ?e se koristiti za izradu komunikacijske strategije za ŽCGO Kaštijun. Projekt „Odnosi s javnoš?u za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun (ŽCGO) u Istarskoj županiji“ provodi danski Ramboll, kao voditelji konzorcija, te hrvatska agencija za odnose s javnoš?u Briefing komunikacije.

Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun sufinancira se bespovratnim sredstvima dodijeljenim Hrvatskoj iz Instrumenta pretpristupne pomo?i (IPA), sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost te sredstvima Županije za koja ?e u tu svrhu koristiti kredit Europske investicijske banke (EIB).